VÚDDS Kostomlaty

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Kostomlaty pod Milešovkou, Požárnická 168

Přijímací řízení na SŠ

 

Střední škola

Kostomlaty pod Milešovkou

Požárnická 168

 

V Kostomlatech pod Milešovkou dne 3. ledna 2018

 

 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

 

Ředitelka Střední školy Kostomlaty pod Milešovkou, Požárnická 168 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů vzdělání:

 

 

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč ředitelce střední školy v 1. kole přijímacího řízení nejpozději do 1. března 2018.

Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech podat přihlášku ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy.

 

Jednotná kritéria 1. kola přijímacího řízení 

 

  1. Přijímací zkoušky se nekonají.
  2. Rozhodující kritérium pro přijetí uchazeče je jeho umístění do VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Kostomlaty pod Milešovkou a jeho hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.
  3. Zájem o zvolený obor.
  4. Souhlasné vyjádření lékaře na přihlášce ke vzdělávání.
  5. Zohledněn bude rovněž počet míst v ročníku, v závislosti na nejvyšším povoleném počtu žáků střední školy a daného oboru vzdělání. Minimální předpokládaný počet přijatých uchazečů je 8 pro každý obor vzdělání.

 

V termínu od 23. 4. 2017 do 30. 4. 2017 bude na www.vuddskostomlaty.cz zveřejněn seznam registračních čísel přijatých uchazečů. Ten bude zároveň v písemné formě vyvěšen na veřejně přístupném místě v zařízení. Rozeslána budou rovněž rozhodnutí nepřijatým uchazečům, resp. jejich zákonným zástupcům.

 

 

                                                                                   Mgr. Eva Karbanová v. r.

                                                                                              ředitelka

 

 

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna Kostomlaty pod Milešovkou - idatabaze.czDětské domovy - idatabaze.cz
Administrátor stránek: vudds.kostomlaty@volny.cz. Poslední aktualizace proběhla 15.1.2018