VÚDDS Kostomlaty

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Kostomlaty pod Milešovkou, Požárnická 168

Přijímací řízení na SŠ

 

Střední škola

Kostomlaty pod Milešovkou

Požárnická 168

 

V Kostomlatech pod Milešovkou dne 18. ledna 2024

 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

 

Ředitelka Střední školy Kostomlaty pod Milešovkou, Požárnická 168 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů vzdělání:

 

 

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč ředitelce střední školy v 1. kole přijímacího řízení v termínu od 1. 2. do 20. 2. 2024, a to elektronicky, výpisem z informačního systému nebo písemně na nových tiskopisech (viz www.prihlaskynastredni.cz).

Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech podat přihlášku ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy.

 

Jednotná kritéria 1. kola přijímacího řízení 

 

  1. Přijímací zkoušky se nekonají.
  2. Rozhodující kritérium pro přijetí uchazeče je jeho umístění do VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Kostomlaty pod Milešovkou nejpozději k 1. 9. 2024 a splněná povinná školní docházka (předpoklad k 30. 6. 2024).
  3. Dalším kritériem je pak hodnocení uchazeče na vysvědčení z 1. pololetí školního roku 2023/2024 (případně jiného posledního roku povinné školní docházky).
  4. Souhlasné vyjádření lékaře o schopnosti uchazeče vzdělávat se ve vybraném oboru.
  5. Zohledněn bude rovněž počet míst v ročníku v závislosti na nejvyšším povoleném počtu žáků střední školy a daného oboru vzdělání. Minimální předpokládaný počet přijatých uchazečů je 8 pro každý obor vzdělání.

 

Seznam přijatých uchazečů (kódy) bude vyvěšen na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy dne 15. května 2024. V informačním systému bude přístupný do 20. 2. 2025. Písemně se rozhodnutí o přijetí uchazečům nezasílají.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Mgr. Eva Karbanová v. r.

                                                                                               ředitelka

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna Kostomlaty pod Milešovkou - idatabaze.czDětské domovy - idatabaze.cz
Administrátor stránek: vudds.kostomlaty@volny.cz. Poslední aktualizace proběhla 8.4.2024