VÚDDS Kostomlaty

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Kostomlaty pod Milešovkou, Požárnická 168

Přijímací řízení na SŠ

 

                            Výchovný ústav, dětský domov se školou,

                     základní škola, střední škola a školní jídelna,

                           Kostomlaty pod Milešovkou,                           

                                                                  Požárnická 168   

                                                                         417  54

                                                                                                                                       Fax:  417 871 045

Tel:   417 871 036  - ústředna             

           www.vuddskostomlaty.wz.cz                                                       E-mail: vudds.dlouhy@volny.cz.

 

 

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku školního roku 2018/2019

Střední škola Kostomlaty pod Milešovkou

 

Obor vzdělání 65-51-E/02 Práce ve stravování

 

Pořadí

Kód uchazeče

Rozhodnutí

1.

112018PVS

Přijat

2.

122018PVS

Přijat

 

Obor vzdělání 69-54-E/01 Provozní služby

 

Pořadí

Kód uchazeče

Rozhodnutí

1.

122018PS

Přijat

2.

132018PS

Přijat

3.

112018PS

Přijat

 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

 

V Kostomlatech pod Milešovkou 29. srpna 2018

 

 

 

                                                                                             ………………………………

Mgr. Eva Karbanová, ředitelka

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 


 

                                                                                 

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna Kostomlaty pod Milešovkou - idatabaze.czDětské domovy - idatabaze.cz
Administrátor stránek: vudds.kostomlaty@volny.cz. Poslední aktualizace proběhla 11.12.2018