VÚDDS Kostomlaty

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Kostomlaty pod Milešovkou, Požárnická 168

Úvod

Charakteristika a struktura zařízení

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Kostomlaty pod Milešovkou, Požárnická 168
Požárnická 168 Kostomlaty pod Milešovkou 417 54
Telefon: 417 871 089
Email: karbanova@vuddskostomlaty.cz, kostomlaty@vuddskostomlaty.cz
Web: www.vuddskostomlaty.cz

ID datové schránky: 7sf8kma

Zařízení má identifikační číslo: 61515442
Identifikátor právnické osoby: 600 029 441
Zařízení je zřízeno MŠMT Praha. Ve své činnosti se řídí platnými právními předpisy a předpisy MŠMT.

Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:

Základní škola - kapacita 37 žáků
místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
Požárnická 168, Kostomlaty pod Milešovkou
Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy (RVP ZV a RVP ZV - LMP):
79-01-C/01 Základní škola

Střední škola - kapacita 21 žáků
místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:Požárnická 168, Kostomlaty pod MilešovkouObory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: ŠVP od 1. 9. 2010
RVP 65-51-E/02 Práce ve stravování kapacita 21
RVP 69-54-E/01 Provozní služby kapacita 21

Dětský domov se školou - kapacita 32 lůžek
místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
Požárnická 168, Kostomlaty pod Milešovkou

Výchovný ústav - kapacita 16 lůžek
místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
Požárnická 168, Kostomlaty pod Milešovkou

Školní jídelna - kapacita 80 stravovaných
místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
Požárnická 168, Kostomlaty pod Milešovkou

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů MŠMT - Mgr. Šárka Jílková, email: sarka.jilkova@msmt.cz, tel.: 234811105

 

Resortní interní protikorupční program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy naleznete na http://www.msmt.cz/ministerstvo/boj-proti-korupci/resortni-interni-protikorupcni-program-msmt

 

 

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna Kostomlaty pod Milešovkou - idatabaze.czDětské domovy - idatabaze.cz
Administrátor stránek: vudds.kostomlaty@volny.cz. Poslední aktualizace proběhla 8.11.2022